TapsaTV on täyttä asiaa

Mitä mieltä Tapio Honkamaa on Suomen metsistä, yrittäjyydestä, koulutuksesta ja lapsista, liikenneinfrasta tai Suomalaisesta ruuasta? Alla olevilta videoilta saat vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Tapsaa jututtamassa liikuntaneuvos Heino Lipsanen ja yrittäjä Kati Häkkinen.

Suomen metsät

Yrittäjyys

Koulutus ja lapset

Liikenneinfra

Suomalainen ruoka